Skip to content

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Luật sư Christopher Nguyễn và Luật sư Julie Lê
Luật sư Christopher Nguyễn và Luật sư Julie Lê

Khi quyền lợi và tự do của Quý vị gặp rủi ro, Quý vị cần một luật sư “Tận tâm-Uy tín-Chuyên nghiệp” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý vị.

Đây không phải là một cuộc mua bán — mà chính là tương lai của Quý vi, và một bước đi sai vạn lối tắc.

Bởi vậy, không có lý gì mà Quý vịđitranh biện mà không có luật sư biện hộ của mình. Quý vị sẽ không bước vào phòng mổ để tiến hành một cuộc phẫu thuật mà không có bác sĩ phẫu thuật phải không? Bởi vậy, quý vị cũng không nên ra tòa mà không có luật sư biện hộ của mình. Liên lạc với chúng tôi ngay để được tư vấn về trường hợp của quý vị.

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI

651-364-1508

Quy trình hồ sơ của chúng tôi

Lập một kế hoạch chi tiết và cụ thể

Lập một kế hoạch chi tiết và cụ thể

Hòa giải hay thỏa thuận giữa hai bên

Hòa giải hay thỏa thuận giữa hai bên

Đấu tranh cho sự công bằng

Đấu tranh cho sự công bằng